Makaleler

KIRSAL KALKINMA

Kırsal kalkınma çalışmaları, küçük birimler olarak üretim yapan üreticimiz için yapılacak çalışmalara odaklanmalıdır. Çiftçimizin orta büyüklüğe ulaşması zaman alacaktır.

Şu anda korunması gereken sosyal kesim küçük çiftçidir. Zaten çiftçimizin orta büyüklükte işletmeler haline dönüştürülmesi için bile, şimdiki durumunda ekonomik gönenci arttırmadan böyle bir hedefe ulaşılamayacaktır. Bunu yapabilmek için, Çiftçimizin modern makine-ekipmandan yararlanmasını sağlamak gerekir.

Modern makine ve ekipman hem ucuza ve hem de kaliteli üretimi sağlamakta, üretimi ucuzlatmaktadır. Bunu yapabilmek için müşterek makine parkları oluşturmak gerekir. Böylece çiftçilerimiz tek tek sahip olamayacakları teknolojiye gruplar halinde ulaşmış olacaklardır. Buna en güzel örnek Almanya'dır. Şu anda Mısır'da uygulanmaktadır. Ülkemizdeki en güzel örnek ise köy sağımhaneleridir. Bu türden girişimlere özel destek verilmelidir. Çiftçilerin mevcut örgütleri, profesyonel teknik eleman çalıştırabilecek şekilde güçlendirilmelidir. Mevcut örgütler küçüktür. Birçok bilgiye ulaşamamakta veya doğru bilgiyi değerlendirip kullanamamaktadır. Küçük örgütler birleştirilerek, örneğin kooperatifler birlikler haline getirilerek güçlü örgütler haline getirilmeli, istihdam edilecek profesyonel elemanların ücretleri için özel olarak desteklenmelidir. Ayrıca bu elemanlara iş güvencesi de sağlayacak yasal düzenlemeler de yapılmalıdır. Çiftçi örgütleri ürün değerlendirme ve pazarlama konusunda desteklenmelidir. Türk çiftçisinin en büyük sorunu ürünlerine değer fiyat bulamamasıdır. Kapatılan veya özelleştirilen kamu kurumlarının ortadan kalkması, bir türlü çözülemeyen hal yasası nedeni ile büyük sıkıntı yaşamaktadırlar.

Bu örgütler güçlendirilip, ürettikleri kimi ürünleri işleyen ve yöresel olarak pazarlayabilen küçük modern işletmelere sahip olmaları sağlanmalıdır. Bunlar paketleme, iklim kontrollü soğuk depolar ve küçük süt işletmeleri olarak düşünülebilir.

Çiftçi eğitimi hızlı ve modern yöntemler ile gerçekleştirilmelidir. Bütün bunların yapılması, üretimde verimlilik ve kârlılığın arttırılması için en öncelikli çalışma çiftçi eğitimi olarak ortaya çıkmaktadır. Türk tarımını geliştirmek amaçlanmış ise bunu yapan Türk çiftçisinin eğitimi en öncelikli konu olarak ele alınmalıdır. Bu amaçla çiftçi eğitimini sağlayabilecek özel ve kamu kurumlarına destek verilmelidir. Ayrıca çiftçinin, seçilecek önder çiftçiler ile eğitimi de hızla sağlanmalıdır

Doç.Dr. Ömer Tömek

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]