Makaleler

SÜT HAYVANCILIĞI YÜKSELİŞE GEÇECEK

TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ömer Tömek, “ Et sorununun çözümlenmesi için, süt sığırcılığının karlı bir üretim haline gelmesi gerektiğini vurguladı ve “Süt sığırcılığı kazandıkça, hayvan sayısı artacak ve buna paralel olarak et üretimi de yükselecektir. Dolayısıyla, et sorunu çözülürken, süt hayvancılığı da yükselişe geçecektir” dedi.

TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ömer Tömek, ülkemizde giderek artan ve ithalat yoluyla çözülmeye çalışılan Et Sorunu ile ilgili görüşlerini açıkladı. Et sorunun ancak, süt hayvancılığının karlı hale gelmesi durumunda çözüleceğini savunan Tömek, görüşlerini şöyle aktardı: “Türkiye’de süt fazlası vardır’ şeklindeki söylentiler aslında tam doğru değildir. Kaldı ki, süt fazlası olmadan et artışının olması çok zordur. Öte yandan pek çok ülkede süt üretimi, ihtiyacının çok üzerindedir. Bu ülkeler süt fiyatlarını düşürmek yerine, süt ürünleri ihracatlarını arttıracak her türlü desteği sağlayarak hem katma değeri yüksek ihracatı gerçekleştirmektedir, hem de hayvan sayısının yüksekliği sonucu et üretimleri bol ve ucuz olmaktadır. Hemen hemen bütün gelişmiş ülkelerde böyle bir yapı vardır. Süt ürünleri ihracatlarını destekleyerek benzeri bir yapıya ulaşmadan et sorununu çözmek de olanaksızdır”

Hayvan ithalatı çözüm değildir

Tarım Bakanlığı’nın hayvan sayısını artırmak için 100 bin gebe düve ithal edileceğini bildirdiğini belirten Tömek, “Tek başına hayvan ithal ederek çözüm aramak yanlıştır” dedi.  Böyle bir uygulamanın 90’lı yıllarda yapıldığını hatırlatan Ömer Tömek, 90’lı yıllarda yapılan yanlışları şöyle anlattı; “O yıllarda, büyük miktardaki ithalat sonucu süt üretimi aşırı miktarda artmış üretici fiyatı da buna paralel olarak çok azalmıştır. Perişan olan yetiştirici zarardan kurtulmak için büyük ölçüde hayvanlarını kestirmiştir. Hayvan kesimi büyük boyutlara ulaşmıştır. Sonuç olarak ithal edilenden çok daha fazla dişi hayvan (genç dişi hayvanlar bile) kesilmiş, artması beklenen hayvan sayısı tam tersine, ithalat öncesine kıyasla birkaç milyon azalmıştır. Elbette en sonunda hayvan yokluğundan süt de yok olmuş, fiyatlar altı ayda 2-3 misline çıkmıştır. Aynı şekilde et fiyatı da büyük ölçüde artmıştır. İyi planlanmayan hayvan ithalatı hem hayvan kaybına ve hem de ülkemiz kaynaklarının israfına neden olmuştur”

Planlama yapılmadan yola çıkılmamalı

“Yeniden aynı hataları yapmamak için hayvan ithalatının çok iyi irdelenmesi ve bütün ayrıntıları ile planlama yapılmadan yola çıkılmaması gerekmektedir” diyen Tömek, sığırcılığın iyi bir duruma gelmesi için yapılması gerekenleri şu cümlelerle anlattı; “Öncelikle, süt sığırcılığını karlı kılacak ekonomik ortamın sağlanması gerekmektedir. Bu yapılmadan yapılacak her şey boşa olacaktır. Süt fazlası olacağı kuşkusu taşıyarak bundan çekinmek yerine batı ülkelerde olduğu gibi süt ürünleri ihracatına destek verecek şekilde planlama yapılmalıdır. Örneğin, Danimarka’da üretilen sütün sadece yüzde15’i içeride tüketilmekte, geri kalanı uygun destekler ile ihraç edilmektedir. Böyle bir ülkede çok sayıda ve ucuz erkek hayvan olduğu için et de ucuza üretilebilmektedir. Gerçekten erkek buzağı fiyatı Danimarka ‘da 80-90 Euro civarındadır. Ülkemizde ise besiye alınacak buzağının fiyatı bunun 5-6 mislidir. Besi hayvanını ucuza sağlamadan etin ucuzlaması olanaksızdır”

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]