Makaleler

ÇİFTLİĞİNİZ İÇİN KAZANÇLI BİR YATIRIM: SEKO

SADECE YEM RÖMORKU İLE ÇİFTLİĞİNİZDE DAHA YÜKSEK KAZANÇ ELDE EDEBİLİRSİNİZ

DOĞRU YEMLEME NASIL YAPILIR?

Hayvanların beslenmelerinde iki ayrı aşama bulunmaktadır. Bunların birincisi besin maddesi gereksinimlerine göre yem programının hazırlanmasıdır. Diğeri ise söz konusu programa göre doğru yemlemenin yapılmasıdır. Her iki aşama da önemli olmakla birlikte en çok hata yapılan aşama yemlemedeki uygulamadır.

Bir işletmede “yem” deyince aslında üç tane yemden bahsedebiliriz:

  1. Hesaplanan
  2. Yem römorklarına konan
  3. Hayvanın yediği

Bunlar eğer birbirinden farklı ise yapılanlar tümü ile yanlış oluyor demektir. Üreticilerin en çok dikkat etmesi gereken konu budur. Çünkü yapılan hatalar sonucunda istenen verim alınamadığı gibi, tam olarak kontrol edilemeyen yemlemenin olumsuz etkileri de ortaya çıkmaktadır.

İşkembede bakteriyel hazım vardır. Verilen yemler işkembede bulunan milyarlarca bakteri tarafından hayvanın yararlanabileceği duruma getirilir, sonra kana karışıp et ve süt gibi ürünlere dönüşür. Hayvanın kullandığı enerjinin %85’i işkembedeki bakterilerin ürettiği uçucu yağ asitlerinden sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra işkembedeki bakteriler hayvana yemlerle verdiğimiz basit yapıdaki proteinleri hayvanın yararlanacağı çok kaliteli proteinlere çevirmektedir. Yani işkembedeki bakterilerin çok iyi çalışması gerekir. Aslında bizim hayvandan çok, bakterilerin doğru beslenmesini ve doğru çalışmalarını sağlamamız gerekmektedir.

Yemin kompozisyonundaki değişiklikler bakterilerin çalışma ortamını bozmaktadır. O nedenle adeta hayvanın her lokmasının diğerleri ile aynı kompozisyonda olmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için ise;

  • Yem, doğru ölçüde parçalanmış olarak,
  • Çok homojen yapıda servis edilmeli,
  • Hayvanların iştahlı şekilde yemeye gelmesi sağlanmalı,
  • Her yemleme sonrası uygulama otomatik olarak kontrol edilebilmelidir.

İstenen oranlarda istenen yemlerin yüklendiği, bilgisayara aktarılabilen hafızalı kantardan her yükleme sonrası kontrol edilmelidir. Ayrıca hayvanların davranışı da iyi bir yemlemenin önemli bir göstergesidir. Bu da gözlemlenmelidir.

DOĞRU YEM KARIŞIMI KARLILIKTA %12-25 ARTIŞ SAĞLAMAKTADIR

Doğru olmayan yükleme sonucu hayvanlara her partide farklı kompozisyonlarda yem verilmiş olacaktır. Üstelik römorkumuz homojen karışım garantisi veremiyorsa, işkembe asitliği gün içinde azalıp, çoğalacak ve işkembedeki bakteriler iyi çalışamayacakladır. Böyle bir durum verim kaybı yanı sıra yemden yararlanmayı da olumsuz etkileyecektir.

En yüksek giderimiz olan, pahalı yem hammaddelerimizin kullanılmadan bünyeden atılması, karlılığımızı çok azaltmaktadır!

Meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çiftçilerimizin yem römorkunu satın alırken karıştırmanın homojenliği, karıştırma süresi, harcanan enerji (akaryakıt) tüketimi ve elbette dayanıklılığı iyi incelemesi ve mutlaka homojenlik raporunu istemesi gereklidir. Bunların yanı sıra, işletmede uygulanan yemlemeye göre çalışma süresi 4-10 saat olabildiği için enerji tasarrufu da çok önemlidir.

TETA’nın sunduğu SEKO marka yem parçalama, karma ve dağıtma römorkleri homojenliği yalnızca makine içinde değil aynı zamanda yemliğin başında, ortasında ve sonunda da sağlayabilmektedir. Karıştırma süresi 6-8 dakikadır ve en kısa karıştırma süresiyle %99’un üzerinde homojenlikte karıştırma yapabilen tek makinedir. Bu özelliği makinedeki patentli kıyıcı-karıştırıcı sisteminden kaynaklanmaktadır.

SEKO ile %5 süt artışı!

Danimarka Gıda ve Tarım Konseyi’ne bağlı Danimarka Tarımsal Danışmanlık Birimi SEGES’de Dr. Niels Bastian Kristensen tarafından 2017 yılında sunulan çalışma, yem etkinliğinin homojen bir karışım ile yakın ilgisini ve verime yansıyan ekonomik sonuçlarını göstermiştir.

Bu araştırma sonucuna göre, SEKO’nun kullanılmaya başlanması ile yemden yararlanmaya bağlı sadece sütte en az %5 artış elde edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Süt üretimi artışı (Yaklaşık %5 » 1,5 kg Enerji Düzeltilmiş Süt):

Bir Holstein ineğinin SEKO kullanımı sonrasında süt verimi artışı:

2 yıldan uzun bir süre boyunca SEKO kullanılan 13 sürüde uzun süreli olumlu etkiler:

SEKO yem römorku ile süt artışında %5 iyileşme bu çalışma ile ispat edilmiştir. Ayrıca karıştırma süresinin kısa olmasının ve römorkların düşük güç ihtiyacının sağlayacağı akaryakıt tasarrufunun da en az %50 olacağı hesaplanırsa toplam kazanç daha da artacaktır. Bu iyileştirmelere ek olarak, hayvanların vücut kondüsyonlarında, işkembe sağlığında dolayısıyla genel direncinde ve et verimindeki iyileşme gibi unsurları kattığımızda çiftlik bazında %12-25 oranında bir kazanç artışından söz edilebilir. Bu iyileşmeleri ölçmek daha güç olduğu için hesabımızı sadece ispat edilmiş süt artışı üzerinden yapabiliriz.

100 sağmallık bir işletmede SEKO kullanarak sadece %5 süt artışından elde edeceğiniz kazanç yıllık yaklaşık 58.500,00 TL olacaktır*. (*Ortalama süt verimi 25 litre olarak kabul edilmiş, süt fiyatı 1.30 TL baz alınmıştır.) Bu da en fazla 1,5 yılda SEKO römork yatırımınızın geri dönmesi ve sürdürülebilir bir ek karlılık demektir.

Çiftliğinizde doğru yemlemeyi nasıl uygulayabileceğinizi ve size en uygun SEKO modellerini öğrenmek için TETA’yı arayabilirsiniz. Ayrıca TETA uzmanlarından yem uygulamaları ve diğer pek çok konuda danışmanlık da alabilirsiniz. 0 (232) 328 00 55, [email protected]

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]