Makaleler

YAZ AYLARINDA SICAKLIK STRESİNİN AZALTILMASI...

Yaz Aylarında Sıcaklık Stresinin Azaltılması Yüksek Verimli İneklerin Yemlenme Verimliliğini Artırıyor

Bu yazımızda, ineklerde sıcaklık stresi konusunda sayısız çalışma yapmış, bu alanda en önde gelen araştırmacı olarak bilinen Dr. Flamenbaum’un bir makalesini sizlerle paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz 30 yılda yaz sıcaklarının yol açtığı sıcaklık stresinin; yüksek verimli ineklerin üretme ve üreme özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri hakkında birçok bilgi yayınlandı. Son yıllara kadar, sıcaklık stresinin ineklerin yemden yararlanması üzerindeki etkileri hakkında sınırlı bilgi bulunuyordu.

Sıcaklık stresinin etkileri anlamak üzerine Kanada Araştırma Konseyince gerçekleştirilen özel araştırmalardan birinde, 35°C'de tutulan sağmal ineklerin hayatını idame ettirmesi (yaşama payı) için ihtiyaç duyduğu enerjinin, 20°C ortam sıcaklığına maruz kalan ineklere kıyasla % 25 daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Bu veriyi, yaşama payı rasyonu tüketen yüksek verimli ineklere için kullandığımızda, sıcaklık stresine maruz kalan ineklerin yem gereksinimlerinin normal koşullarda muhafaza edilen ineklerin yem gereksinimlerinden %5 fazla olacağını hesaplayabiliriz.

A.B.D’de 60'lı yıllarda yapılan çalışmalar, yazın buzağılayan ineklerin yemden süte dönüşümünün, kışın buzağılayan ineklere göre %10 daha düşük olduğunu göstermiştir.

İnekler normal koşullardayken tükettiklerinin süt enerjisi için kullandığı kısmı yaklaşık %60’ını oluştururken, 2 hafta boyunca iklimlendirme odalarında (32°C) sıcaklık stresine maruz bırakılan inekler süt enerjisi için yalnızca %35’ini kullanabilmişlerdir.

Alabama'da 13 ticari süt çiftliğinde gerçekleştirilen bir araştırmada, yaz mevsiminde tüketilen her kilogram kuru madde başına 1,32 litre süt üretilirken, kış aylarında tüketilen her kilogram kuru madde başına 1,4 litre süt üretilmiştir (yem etkinliğinin %5 azalması).

Yem tüketimindeki azalma süt üretimindeki düşüşün yalnızca yarısını açıklayabilir. Kalan enerjinin, ısı atımını sağlamak için vücut mekanizmalarının harekete geçirilmesinde ve inek metabolizmasındaki değişiklikler bağlı sarfedildiği varsayılmaktadır.  Başka bir deyişle, sıcaklık stresi "beslenme yetersizliği"ne sebep olmaktadır.

Aynı protokole dayanarak, İsrail Tarım Bakanlığı’na bağlı araştırma çiftliğinde gerçekleştirilen başka bir araştırmada;

Ortalama günde 45 kg süt üreten yüksek verimli iki inek grubu bir ahırın aynı tarafına yerleştirildi ve ineklere günlük olarak tartılan bireysel besleme kutularında,  yiyebildikleri kadar bir TMR rasyonu verildi ve inekler günde 3 kez sağıldı.

Tüm inekler ıslatma ve fan ile havalandırmanın birleşimi ile yoğun bir şekilde serinletildi. Araştırma, 1 Temmuz'da başladı ve ay sonuna kadar ineklerin hepsi serinletmeye tabi tutulurken, yem tüketimleri, süt üretimleri kayıt altına alındı.

Temmuz ayının son haftasında soğutma kademeli olarak gruplardan birinde durduruldu; öteki gruba yem girişi, serinletilmeyen, sıcaklık stresine maruz kalan grup tarafından tüketilen yem seviyesine sınırlandırıldı (azaltıldı).

İsrail'de yapılan araştırmanın sonuçları tablo halinde sunulmuştur.

* - Temmuz ve Ağustos aylarında serinletilen inekler.
   - Temmuz ayında tüketim, hayvanların yiyebildikleri kadardır ve Ağustos ayında grup 2 seviyesine sınırlıdır.
** - Temmuz ayında serinletilip Ağustos ayında serinletilmeyen inekler
Yem tüketimi Temmuz ve Ağustos ayılarında yiyebildikleri kadardır.
 *** Süt : Kuru Madde oranı (Tüketilen 1 kg kuru maddeden üretilen süt kg)

İsrail’de yapılan araştırmada yem tüketimindeki %20’lik azalma (inek başına günde 24.4 kg’dan 19.4 kg’a), süt üretimindeki düşüşün sadece yarısını açıklayabildi ve sıcaklık stresine maruz kalan ineklerin sütündeki düşüş, yem tüketimi aynı olmasına rağmen neredeyse serinletilen ineklerin iki katı kadardı. (14 ve 8 kg/inek/gün)

İneklerin yazın serinletilmesinin, belli bir miktar sütü üretmek için gereken yem miktarını, sıcaklık stresine maruz kalmış ineklere göre %5-10 azaltarak yemden yararlanmayı iyileştirdiğini söyleyebiliriz.

Çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak, aşağıdaki hesaplama yapılabilir:

İnek başına günlük ortalama yem maliyetinin 20 Lira olduğu ve yılda sıcaklık stresine yol açan 150 yaz günü bulunduğu göz önüne alındığında, ineklerin yaz aylarında serinletilmesinin yem maliyetini azaltma ve inek başına düşen yıllık kazancı 175 ila 350 lira artırma potansiyeli bulunmaktadır. Bu kazanç miktarı, dünyanın pek çok yerinde, ineklerin bütün yaz serinletilmesinin yol açacağı maliyetin üzerindedir.

Israel Flamenbaum, Ph. D. (Çeviri TE-TA Teknik Tarım)

Çiftliklerde, daha ekonomik ve etkin bir yönetim gerçekleştirebilmek için öncelikle doğru bilgi ve doğru kararlar gerekmektedir. Bu konuda, TETA Teknik Tarım, TETAKADEMİ eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında deneyimli uzmanları ile süt işletmelerinin etkili sonuçlar sağlamaları için hizmet vermektedir.

TETAKADEMİ yaz döneminde sığırların serinletilmesinin etkin olabilmesi ve etkin sonuçlar elde edilebilmesi için serinletme danışmanlığı hizmeti vermekte ve gelişmiş fan sistemleri ile bütünsel serinletme projeleri sunmaktadır. Bize 0 (232) 328 00 55 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

DOĞRU SERİNLETMENİN NASIL YAPILACAĞINI ve SERİNLETMENİZİN YETERLİ OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN BİZLERİ MUTLAKA ARAYINIZ.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]