Makaleler

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ DESTEĞİ NASIL OLACAK?

Tarım Bakanlığının küçük aile işletmelerine damızlık gebe düve dağıtımı şeklinde yapacağı desteğin ayrıntıları henüz açıklanmamıştır. Hatırlanacağı gibi benzeri bir uygulama yakın geçmişte yapılmış ve başarısız olmuştur. Bunun temel nedeni hayvan dağıtımının gelişi güzel, adeta bağış şeklinde yapılmış olmasıdır. Hayvanlar dağıtılırken hayvanların verildiği işletmelerin özellikleri incelenmemiş, hayvanlar uygun bakım koşulları olmadığı için telef olmuşlardır. Benzeri hatanın tekrarlanmamasını umuyoruz.

Hayvan dağıtımı yapılırken seçilecek aile işletmelerinin aşağıdaki özellikleri taşımaları gerekmektedir.

  1. Bu işletmeler en az 3 yıldan bu yana en az 3 baş inek yetiştiren ve deneyimi olan işletmeler olmalıdır.
  2. Mevcut işletmelerinde verilecek hayvanlara yetecek altyapı (barınak, depo, makine ve ekipman vb.) bulunmalıdır. Gerekirse eksik altyapı için destek verilerek istenen özellikleri sağlanmalı ve bundan sonra hayvan verilmelidir.
  3. Seçilen işletmelere, topluca bulundukları yerlerde özel destekler ile müşterek kullanılabilecekleri makine ve ekipman sağlanmalı, kooperatif şeklinde örgütlenmelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
  4. En önemlisi bu işletme fertlerine temel hayvancılık bilgileri edindirmek için eğitim verilmeli ve durumları sürekli incelenip kayıt altına alınmalıdır.
  5. İşletmeler belli aralıklar ile bakanlık elemanları veya görevlendirilen uzmanlar tarafından denetlenmeli eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için sürekli çözümler üretilmelidir.
  6. İlk aşamada seçilen işletmelerin olduğu bir bölge belirlenmeli ilk uygulamalar (pilot uygulama) yapılarak ortaya çıkan sorunlar çözülmelidir. Pilot bölge daha sonra ortaya çıkacak bölgelerdeki yetiştiriciler için eğitim amacı ile kullanılması şeklinde bir yolun da izlenmesi düşünülmelidir.

Sonuç olarak, önceki başarısız uygulamalardan kaçınmak için her türlü önlem alınmalı, dağıtılacak hayvanları deneyimli olmayan ve yeterli altyapısı bulunmayan işletmelere vererek ülkemiz kaynaklarının boşa harcanması engellenmelidir. Bu amaçla yapılacak eğitim ve benzeri çalışmalara katkı sağlayabilecek kurumlardan birisi olarak söz konusu projeye severek katılmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.

                                                                                                                                     Doç. Dr. Ömer TÖMEK

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]